Cd 4: Percussion Dance 2

Met zijn ' B`Arths Percussion Dance 2 ' Cd is Bart Vanwynsberghe niet meer aan zijn proefstuk toe.  ' Meditation Dance ', ' Percussion Dance 1 en ' Indigo Journey ' waren de 3 vorige, geheel in eigen makelij, uitgebrachte Cd's.  Percussion Dance 2 liet lang op zich wachten vanwege jarenlange té beperkte mogelijkheden tot thuis musiceren, opnemen en afmixen.

Het concept van deze cd is: ' Be Arth ', overduidelijk in zijn woordspeling en tevens veel meer facetten bevattende dan men op het eerste zicht zou vermoeden.
1. Be Art  overduidelijk 'Wees kunst'.  Waarin Bart met 'Kunst' verwijst naar het kanaal zijn voor Kosmische energie eerder- en  tevens een levenswijze dan naar het woord ‘kunst’ als uiting van creativiteit.  In alle doen en laten
    kunst zijn, kanaal zijn, staat bij Bart voor je eigen unieke zelf zijn in verbinding met je Ziel en zijn Goddelijke oorsprong.  De Goddelijke oorsprong, die immens grote hoogtrillende plas van energie, tevens oneindige bron van
    Onvoorwaardelijke Liefde, begin- en eindpunt van alles.  De grote leegte die tegelijk allesomvattend vol is en waarin uiteindelijk alles en iedereen met elkaar verbonden en verweven is.
2. Be Arth  waarin het woord ‘Earth’ zit en verwijst naar Moeder Aarde.  Percussiemuziek is aarding, gronding, zich verbinden met de Aarde-energie en Moeder Aarde.
3. In B`Arth(s)  zit dan weer het woord Bart(s), de voornaam van de Creatieve Ziele achter deze muziek.  En de persoon die beide polen, de Goddelijke inspiratie a.h.w. verenigd en in de materie zet via percussiemuziek.
    Daarbij is Bart zjin drumstel gestemd op de frequenties van de Zon. Bron van Licht en Warmte, elementen broodnodig voor elke vorm van leven.  Daarmee maakt Bart meteen ook de verbinding tussen Zon en Aarde.
4. Het asccent ( ' )  vindt dan weer zijn oorsprong in de Blues waar Bart als drummer reeds lang geleden zijn weg in vond.  Bluesmuziek die, in zijn essentie, een hele primitieve vorm van muziek is.  Niet alleen in zijn
    akkoordenstructuur maar tevens in zijn geschiedenis als oorspronkelijke overdrager van ontsnappingsroutes voor slaven met hun 'hollers' en 'shouts'.

De meeste percussienummers kwamen tot stand met een kort fragment, een percussie idee die zich in een onbewaakt moment openbaarde.  Soms komt de inspiratie ook uit natuurgeluiden, en es uitzonderlijk uit een fictiegeneric
(de snaregroove van BeArthBaantjer is ontleent aan het tikken van de typemachine bij de begingeneric).  Onmiddelijke registratie van de ontvangen inspiratie/het ontvangen idee is op dat moment topprioriteit, en cruciaal, anders
is het meteen weer verdwenen/verloren.  Daarna komt de weder-afstemming op het idee/de energie van dat idee, om het verder uit te werken.  Dat verder uitwerken gebeurd bij Bart zo’n beetje vanzelf eigenlijk, waarbij de rest van het nummer zich letterlijk tijdens het werken eraan openbaard/manifesteerd a.h.w.  Uiteraard is dit wedereom een doorkrijgen van inspiratie, ideeën, enz. en in afstemming met het Kosmische.  Het uitwerken van dit alles is voor Bart een ontzettend aangenaam en fijn proces waarin de tijd lijkt stil te staan en ellenlange werkdagen zichzelf manifesteren.  Eten is dan bijna een tijdverspiling ware het niet dat het wel een noodzaak is.  Het ervaren van die
eenheid en daarin mogen/kunnen werken is voor Bart, hier op Moeder Aarde, het allerhoogste goed ; de hoogst mogelijke afstemming en trilling/leefvibratie.  Bart ziet zichzelf vooral als een kanaal van het Kosmische, soms ook wel God genoemd.  Het Kosmische dat bij Bart staat voor de bron van Licht, Leven en Liefde en waar ook Creativiteit, Muziek en Inspiratie vandaan komen.  De arrogantie hebben het ego te verbinden met die muzikale ideeën is voor Bart een brug te ver.

De behoefte en het idee om percussiemuziek te maken kwam eigenlijk tijdens het dansen op de rookvrije swingavonden van Natuurlijk Genezen en aanverwante fuiven in A'pen.  Op die fuiven heeft U met grote waarschijnlijkheid, zonder uw weten om, al op Bart's muziek aan 't dansen geweest.  Want menig Dj draaide al es een demoversie van Bart z’n percussiemuziek.  Vooral Dj’s Luc en Wim zijn grote fans.

Eigen(wijs)heid, originaliteit en nieuwe paden staan hoog aangeschreven in Bart zijn manier van werken.  Bestaande, reeds gevestigde en/of traditionele uitgewerkte ritmes gebruiken is ‘Not Done’ voor Bart.  Net zoals elke dag een nieuw avontuur is, is elke creatie dat voor Bart ook steeds telkens weer.  Heel typisch voor een Indigo trouwens ... .  Uiteraard zijn er raakvlakken met- en invloeden uit Afrikaanse, Braziliaanse en Afro-Cubaanse muziek.

Bij het creeëren hanteerd Bart vooral 3 regels.  Drie het esoterische getal dat staat voor de synthese in het hanteren van de driehoek met de these en anti-these als beide tegengestelde polen.
Regel 1: Er zijn geen regels ! Wat wil zeggen dat er geen beperkingen opgelegd worden. Alles kan, niets moet.

Regel 2: Telkens zo veel mogelijk helemaal van nul beginnen zodanig dat je jezelf zoveel mogelijk opnieuw kan uitvinden !  Dit zowel op niveau van het soort van trommels, microfoons, opnamemethode, afmixen, eq's, compressors, reverbs, delays als mastering,  Daarbij worden presets streng gemeden en eigen instellingen steeds ontdekt.  Vooraf ingestelde en/of vastgestelde dingen vind Bart vreselijk, de creatieve doodsteek.  Het moet zo nieuw mogelijk
blijven.  Uiteraard blijven het programma voor opname en mixen, de beschikbare plug-ins en de ruimte voor opname en mixage hetzelfde.  Op deze manier blijft de mix van een creatie telkens een avontuur met een verrassend fris alert resultaat en blijft elk nummer steeds een uitdaging voor Bart.

Regel 3: Zo goed als GEEN bestaande dingen ritmes, breaks, fills, in- en outtro's gebruiken !  Bart heeft een ontzettende allergie om bestaande ritmes, grooves, fills, breaks, enz..  te gebruiken. Not Done/Heiligschennis voor Bart.
En ja hoor, mensen zeggen wel es dat alles al is uitgevonden, gespeeld, enz  ... .  "Je m'en fou, kan best wel zijn en is helemaal niet aan mij besteed", is Bart zijn antwoord daarop.  Niet dat Bart op zoek is om nieuwe dingen uit te vinden en daarbij de volgende grote vernieuwer te zijn, helemaal niet.  Wel doet Bart doet gewoon zijn eigen ding, spreekt zijn eigen unieke muzikale taal waarbij hij vooral kanaal is voor het Kosmische.
Een energie transformator van het Goddelijke a.h.w.  Net zoals iedereen dat trouwens op zijn unieke manier in z’n doen en laten is, volgens Bart.

Een woord van dank aan Triphon Verbruggen voor de schitterende Cornetsolo op BeArthOnica.  Op track 13 vind je enkel die Cornetsolo als bonustrack.

In het maken van deze muziekcd werd heel veel tijd, zorg, energie, bloed, zweet en tranen gestoken.  Gelieve dit dan ook te respecteren in alle betekenissen van dat woord a.u.b.


All music Sabam registered
Unautorised copying, hiring, publicing, lending, uploading, public performance and broadcasting of the record prohibited !


Indien je meer info wilt en/of deze cd wenst te kopen stuur je best een e-mail met de vermelding wie je bent en waarover het gaat. Je ontvangt dan een e-mail met wat je allemaal verder moet doen.

Van elk nummer komt er nog een 30 sec durend fragment op deze webstek te staan. Momenteel is dat nog ' Under Construction '.

1. BeArthUnica
2. BeArthBaantjer
3. BeArthAcuda
4. BeArthOya
5. BeArthOnica
6. BeArthSix4
7. BeArthAranda
8. BeArthArea
9. BeArth7Four
10. BeArth 007
11. BeArthOn
12. BeArthInara
13. BeArthOnica Trpt Only

Terug naar Discography